Wednesday, June 23, 2010

လက္တေလာျပႆနာ   Cydia > changes မွာ upgrade ေပၚေနရင္
တစ္ခုခ်င္းစီ upgrade လုပ္ေပးပါ
   အကုန္လုံးတစ္ျပိဳင္နက္တည္း upgrade လုပ္လိုက္ရင္
hang သြားပါလိမ့္မယ္
   အဲဒီလို hang သြားရင္ sleep/power button နဲ႕
home button ကုိျပိဳင္တူ ၁၀ စကၠန္႕တိတိ ဖိထားျပီး
ျပန္လႊတ္ reboot က်ျပီးရင္ ျပန္ေကာင္းသြားမွာပါ
  စိတ္ရွည္ရွည္ထားျပီးတစ္ခုခ်င္းစီ လုပ္ရင္ေထာ့....... 

No Problem !