မရွိမျဖစ္မ်ား


     Cydia application

     jailbreak လုပ္ျပီးတိုင္းမွာအျမဲတမ္း install လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ Cydia application ေတြကိုျပန္လည္ေဝမွ်လိုက္ပါတယ္

     untrackerd ( iOS 4 ~ iOS 4.3.2 )

     root  ( iOS 3.1.3 အထိသာ )
  
     root ( OS 4+ အတြက္သာ )